PLASTIPOX E

PLASTIPOX E jest dwuskładnikową kompozycją epoksydową o bardzo niskiej lepkości, co umożliwia łatwe penetrowanie impregnatu w porowate podłoża. Brak rozcieńczalników nieaktywnych powoduje, że uzyskana powłoka ( nawet o bardzo niewielkiej grubości ) jest spójna i zwarta, bez szczelin i mikropęknięć, oraz o dużej połyskliwości powierzchniowej.

PLASTIPOX E może być stosowany do uszczelniania powierzchni wykonanych z różnego typu mas cementopochodnych i impregnacji materiałów pochodzenia ceramicznego (np. betonu) o różnym stopniu porowatości powierzchniowej. PLASTIPOX E skutecznie zabezpiecza podłoża przed oddziaływaniami atmosferycznymi, należy jednak mieć na uwadze fakt, że uzyskana jednorazowym malowaniem powłoka jest bardzo cienka i z tego powodu operacje malowania należy powtarzać, aż do uzyskania spójnej powierzchni zewnętrznej.

Karta techniczna PLASTIPOX E