Produkty z Nanoselenem

HydroSelen 100 jest kompozycją koloidalnego roztworu cząstek selenu w środowisku wodnym. Koloid zawiera nanoselen o rozdrobnieniu rzędu 100 nm w stężeniu 100 ppm.

malvern - selen

Dzięki takiemu rozdrobnieniu, oraz zastosowanej otoczce ochronnej PVP otrzymano wyrób o bardzo stabilnych parametrach technicznych. HydroSelen 100 jest wyrobem o najwyższej czystości kontrolowanej w całym cyklu procesu produkcyjnego.

Karta techniczna HydroSelen 100