Posadzka nieiskrząca i antystatyczna typu ESD

Posadzka „zbrojona” o cechach nieiskrzących oraz właściwościach antystatycznych jest unikalną konstrukcją z tworzyw posadzkowych typu PLASTIPOX produkowanych na bazie odpowiednio modyfikowanych żywic epoksydowych. Tworzywa te opracowane zostały do wykonywania z nich profesjonalych posadzek o estetycznym wyglądzie oraz żądanych właściwościach np. nieiskrzących oraz antystatycznych.

Cechy „nieiskrzące” posadzki uzyskuje się poprzez użycie submikronowo rozdrobnionych napełniaczy oraz aplikację masy podłogowej do dużej (min. 3 mm) grubości, tak aby wyeliminować możliwość powstania iskry przy zetknięciu się jakichkolwiek twardych przedmiotów z podłożem betonowym. W oferowanej przez Amepox konstrukcji – proponujemy dodatkowe wzmocnienie warstwy posadzki nylonową siatką „zbrojeniową”. Uzyskujemy w ten sposób wielokrotne zwiększenie odporności posadzki np. na udary (w przypadku spadających na posadzkę przedmiotów metalowych).

Dla usunięcia ładunków elektrycznych z powierzchni posadzki – na warstwę „grubowarstwową – zbrojoną” nakładana jest powłoka o właściwościach antystatycznych PLASTIPOX ESD 5FI-m. Warstwa ESD ma napełniacze z nanowymiarowe. Wykonana w ten sposób konstrukcja spełnia jednocześnie dwie funkcje oraz umożliwia łatwą regenerację (naprawy) każdej z nich w przypadku jakichkolwiek uszkodzeń.

Przy wyborze i aplikacji konkretnego układu posadzki należy brać pod uwagę fakt, że formalnym wymaganiem jest aby konstrukcję samej posadzki projektował specjalista z odpowiednimi uprawnieniami – który bezwzględnie musi dokonać sprawdzenia wykonanej pracy dając jednocześnie protokół stanowiący podstawę odbioru posadzki.

Karta techniczna PLASTIPOX typu ESD