Instrukcja stosowania wyrobów PLASTIPOX

Aplikacja tworzyw PLASTIPOX jest niezwykle prosta i nie wymaga ani specjalistycznej wiedzy, ani też specjalistycznego oprzyrządowania. Niezbędnym jest natomiast stosowanie pewnych zasad bez których niemożliwe jest uzyskanie poprawnych parametrów wykonanych posadzek. Należy bowiem pamiętać że wszelkiego rodzaju powłoki tworzywowe (w tym i z materiałów PLASTIPOX) są warstwami przylegającymi do podłoży dzięki siłom adhezji – to znaczy siłom przylegania i można powłoki te traktować jako pewnego rodzaju pokrycia „klejowe”, które przykleją się do tego co „widzą” – a zatem jedną z najważniejszych spraw jest odpowiednie przygotowanie podłoży, tak aby siły przylegania były jak największe.

Kolejnym, bardzo ważnym problemem o którym należy pamiętać jest sprawa generalnego traktowania tworzyw jak mieszanin cieczy z proszkami ciał stałych. W konsekwencji proszki te (wypełniacze) mają prawo sedymentować (osiadać na dnie naczynia) w pojemnikach w których są przechowywane. Proces ten jest analogiczny do przypadku typowych farb malarskich i jest on nie do uniknięcia gdyż występuje dzięki działaniu sił przyciągania ziemskiego. Tak więc, każdorazowo przed przystąpieniem do aplikacji materiału, należy go bezwzględnie dokładnie wymieszać najpierw składniki oddzielnie w pojemnikach fabrycznych a następnie z sobą w proporcjach zgodnie z instrukcją szczegółową konkretnego rodzaju materiału – tak aby przywrócić równomierną koncentrację wypełniaczy w cieczy.

Te proste prawidła są niewątpliwie główną zasadą i kluczem do uzyskania dobrych wyników przy aplikacji tworzyw PLASTIPOX. Uprzejmie prosimy o dokładne zapoznanie się z podanymi przepisami aplikacji tworzyw a w przypadku jakichkolwiek niejasności lub pytań, prosimy o kontaktowanie się z nami celem uzyskania wszelkich wyjaśnień.

Instrukcja stosowania wyrobów PLASTIPOX