NanoSilver AL 4200

HydroSil AL 4200 jest unikalną kompozycją koloidalnego roztworu cząstek srebra metalicznego z polimerową otoczką ochronną w alkoholowym środowisku z krzemionką koloidalną i dodatkami modyfikatorów. W celu najbardziej aktywnego oddziaływania adsorpcyjnego, wszystkie aktywne nanocząstki Ag mają rozdrobnienie o wymiarach 30-50 nm.

50-60 malvern

HydroSil AL 4200 jest wyrobem o najwyższych parametrach technicznych i o najwyższej czystości kontrolowanej w całym cyklu procesu produkcyjnego.

Karta Techniczna NanoSilver Al 4200