Bezspoinowe pokrycia antystatyczne typu PLASTIPOX ESD 5FI-m

PLASTIPOX ESD 5FI-m jest unikalnym tworzywem posadzkowym produkowanym z zastosowaniem tzw. nanotechnologii na bazie odpowiednio modyfikowanej żywicy epoksydowej. Zastosowanie rozwiązań nanotechnologicznych pozwoliło na uzyskanie unikalnych parametrów mechanicznych posadzki znacznie zwiększając jej odporność np. na ścieranie. Tworzywo to opracowane zostało do wykonywania z niego profesjonalnych posadzek o estetycznym wyglądzie oraz właściwościach antystatycznych. Jest łatwe w aplikacji oraz ma niezwykle dobre i stabilne parametry elektryczne i mechaniczne.

PLASTIPOX ESD 5FI-m jest w pełni krajowym wyrobem choć z użyciem komponentów importowanych (głównie nanowypełniaczy) i oferowanym w uzgodnionej, szerokiej gamie kolorystycznej. Posadzki wykonane z tworzywa PLASTIPOX ESD 5FI-m są w pełni profesjonalnymi pokryciami o takich samych cechach jak wykonane w obiektach NASA oraz znanych światowych firmach elektronicznych i komputerowych. Napełniaczem pozwalającym uzyskać tak niespotykane i dobre parametry, są specjalnie preparowane nanoproszki ceramiczne pokrywane wybranymi związkami przewodzącymi prąd.

Przy wyborze i aplikacji konkretnego układu posadzki należy brać pod uwagę fakt, że formalnym wymaganiem jest aby konstrukcję samej posadzki projektował specjalista z odpowiedni-mi uprawnieniami – który bezwzględnie musi dokonać sprawdzenia wykonanej pracy dając jednocześnie protokół stanowiący podstawę odbioru posadzki.

Posadzka z zastosowaniem tworzywa PLASTIPOX ESD 5FI-m stanowi konstrukcję warstwową o następującej kolejności powłok:

  1. Podłoże betonowe (min. B20 – zatarte na gładko, lub pokryte samopoziomującą masą wyrównującą).
  2. Odpowiednio gruba warstwa podkładowa elektroprzewodząca PLASTIPOX 5PD – ESD nasycającej powierzchnię betonu oraz wyrównującą ją.
  3. Układ odprowadzający ładunki wykonany z cienkiej folii np. miedzianej.
  4. Warstwa posadzki cienkowarstwowej antystatycznej PLASTIPOX ESD 5FI-m.

Posadzka według proponowanej konstrukcji odznacza się wyjątkowo dobrymi parametrami przewodnictwa ładunków statycznych i dużą odpornością na działania mechaniczne – szczególnie ścieranie. Struktura zewnętrzna powierzchni ma fakturę „skórki pomarańczy” – antypoślizgową i jest łatwa w utrzymaniu czystości. Wymogiem dla n/n systemu cienkowarstwowego jest konieczność dobrego przygotowania powierzchni betonu –na gładko ze względu na nie-wielką grubość wypadkową posadzki (ok. 0.6 mm), lub zastosowanie specjalnych mas wyrównawczych.

Prezentacja na temat posadzek ESD

Karta techniczna PLASTIPOX ESD 5FI-m