Bezspoinowe pokrycia antybakteryjne typu PLASTIPOX 5FI-Nano

Bezspoinowe tworzywo podłogowe o handlowej nazwie PLASTIPOX 5FI-nano jest dwuskładnikową kompozycją żywicy epoksydowej, modyfikatorów oraz mieszanin sproszkowanych i odpowiednio dobranych materiałów pochodzenia ceramicznegoo różnej granulacji ziaren. Stosowanie celowo dobranych i wyselekcjonowanych granulacji zapewnia uzyskanie najwyższej odporności na narażenia mechaniczne, chemiczne i klimatyczne, przy jednoczesnym zachowaniu możliwie najlepszej rozpływności i samoodpowietrzania się mas PLASTIPOX w stanie płynnym. Dodatkowo w tworzywie PLASTIPOX 5FI-nano zastosowanosubstancję bakteriobójczą jaką jest proszek srebra – w tym przypadku o rozdrobnieniu atomowym. Ponieważ oddziaływanie bakteriobójcze srebra związane jest z jego działaniem powierzchnowym, oczywistą sprawą jest że najbardziej interesującym do tego celu jest srebro o jak najmniejszych rozmiarach. Można wyobrazić sobie, że kulkę o określonych wymiarach (np. kulkę łożyskową) dzielimy w myślach na miliony części. Oczywiście jest to w dalszym ciągu kulka o tej samej objętości i ciężarze – ale sumaryczna powierzchnia podzielonych jej części jest wielokrotnie większa niż przed podziałem. W chwili obecnej dzięki rozwojowi nowych dziedzin nauki – nanotechnologii możliwe jest uzyskanie ekstrmalnie drobnych cząstek niektórych metali. Tak więc z powodu dużej powierzchni zastosowano proszek srebra o możliwie najmniejszych (w chwili obecnej) wymiarach 3-8 nanometrów, co sprawia że jego powierzchnia czynna jest najbardziej rozwinięta z możliwych (w chwili obecnej), w związku z największą ilością drobin srebra w jednostce objętości. Fakt ten wielokrotnie zwiększa oddziaływanie bakteriobójcze.

Przykładowyzakres zastosowań tworzywa PLASTIPOX 5FI-nano obejmuje między innymi aplikacje:

  • podłogi antybakteryjne specjalnego przeznaczenia dla szpitali i przychodni leczniczych, żłobków,
  • podłogi antybakteryjne w pomieszczeniach produkcyjno – magazynowych przy produkcji leków,
  • podłogi antybakteryjne w halach produkcyjnych i magazynach przy produkcji żywności,
  • podłogi antybakteryjne w magazynach spożywczych dla sklepów i marketów, itp….

Przedstawione zastosowania obejmują tylko typowe przykłady użycia materiałów PLASTIPOX 5FI-nano. Tworzywa te raz spolimeryzowane (utwardzone) praktycznie nie zmieniają swoich właściwości fizycznych z upływem czasu i w szerokim zakresie temperatur (-40°C do 110°C). Jest to jedna z najważniejszych cech tego typu materiałów, co pozwala na ich bezpieczną eksploatację wewnątrz budynków nawet przy dużych lokalnych nagrzaniach (np. słońcem poprzez świetliki dachowe), w chłodniach oraz innych ekstremalnie trudnych warunkach przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich zalet materiału.

Karta techniczna PLASTIPOX 5FI-nano