Niezbędne wymagania aplikacyjne przy instalacji podłóg

Pierwszą i niezbędną czynnością przed rozpoczęciem prac instalacyjnych posadzek tworzywowych jest pełna inspekcja całej powierzchni przeznaczonej do pokrycia i zinwentaryzowanie wszystkich uszkodzeń, pęknięć, nierówności i innych “słabych” obszarów. Po dokładnym oczyszczeniu całej powierzchni – należy usunąć powierzchniowo “słabe” miejsca – wskazane poprzez metodę śrutowania. Czystą – odsłoniętą powierzchnię należy pokryć jedną z farb podkładowych, a w przypadku nierówności – wyrównać je masą naprawczą.

Po utwardzeniu się tworzyw wykonuje się nacięcia dylatacyjne i wypełnia się je masą dylatacyjną oraz wskazane jest wykonać wygładzające przeszlifowanie końcowe, ponowne oczyszczenie i odkurzenie całej powierzchni. Od tego momentu można przystąpić do instalacji posadzki właściwej.

Dla mas standartowych typowymi warunkami aplikacyjnymi są:

  • zakres temperatur podłoża (15 – 23)°C
  • wilgotność otoczenia poniżej 70%
  • podłoże suche i odtłuszczone o klasie betonu min. B20 (przy jakichkolwiek wątpliwościach wskazane jest przetestowanie stanu podłoża – test krążka metalowego – szczegóły do uzyskania w przedsiebiorstwie AMEPOX).

Szczegółowe instrukcje postępowania dla konkretnych aplikacji dostarczane są przy zakupie wyrobów. Oferujemy również bezpłatne szkolenia dla wykonawców stosujących wyroby naszego Przedsiębiorstwa.