NanoSilver Bl 1000

NanoSilver Bl 1000 jest kompozycją koloidalnego roztworu cząstek srebra metalicznego w środowisku benzyn (np. benzyny lakowej). Rozdrobnienie zastosowanych cząstek srebra wynosi 3 – 8 nm. Aby uzmysłowić sobie skalę wielkości cząstek można porównać ich rozmiary do rozmiarów atomu srebra których średnica wynosi 0.28 nm.

3-8 malvern

Dzięki tak niezwykle dużym rozdrobnieniu osiągnięto możliwość uzyskiwania stabilnych koloidów o wysokich stężeniach nanosrebra (nawet do kilku procentów wagowo w roztworze). NanoSilver Bl 1000 jest wyrobem o wysokich parametrach technicznych i o najwyższej czystości napełniacza srebrowego, kontrolowanej w całym cyklu procesu produkcyjnego.

Karta techniczna NanoSilver Bl 1000