NanoSilver Hx

NanoSilver Hx  jest kompozycją koloidalnego roztworu cząstek srebra metalicznego w otoczce z parafin. Rozdrobnienie cząstek srebra wynosi 3 – 8 nm.

3-8 malvern

Dzięki tak niezwykle dużym rozdrobnieniu osiągnięto możliwość wykonywania koloidów o cechach cieczy właściwych bez aglomeracji i sedymentacji nanosrebra. NanoSilver Hx  jest wyrobem o najwyższych parametrach technicznych i o najwyższej czystości kontrolowanej w całym cyklu procesu produkcyjnego.

Karta technicza NanoSilver Hx 1000

Karta techniczna NanoSilver Hx 10000

Karta techniczna NanoSilver Hx 100000