NanoSilver Ip 1000

NanoSilver Ip 1000 jest kompozycją koloidalnego roztworu cząstek srebra metalicznego w izopropanolu. Rozdrobnienie cząstek srebra w roztworze o koncentracji 1000 ppm jest w zakresie 50-60 nanometrów.

50-60 malvern

Każda z cząstek srebra otoczona jest ochronną warstewką polimeru. Dzięki temu wyrób charakteryzuje się bardzo stabilnymi parametrami technicznymi. NanoSilver Ip 1000 jest wyrobem o najwyższej czystości kontrolowanej w całym cyklu procesu produkcyjnego.

Karta techniczna NanoSilver IP 1000