HydroSil SK 1000

HydroSil SK 1000 jest kompozycją koloidalnego roztworu cząstek srebra metalicznego w wodnym środowisku krzemionki. Dla najbardziej aktywnego oddziaływania srebra, zastosowano jego rozdrobnienie o wymiarach 3 – 8 nm.

3-8 malvern

Wprowadzenie nanosrebra o tak dużym rozdrobnieniu do silnie polarnego środowiska wodnego było możliwe dzięki użyciu wodnego roztworu krzemionki koloidalnej o rozmiarach krzemionki 12 nm. HydroSil SK 1000 jest wyrobem o najwyższych parametrach technicznych i o najwyższej czystości kontrolowanej w całym cyklu procesu produkcyjnego.

Karta techniczna HydroSil SK 1000