HydroSilver 1000

HydroSilver 1000 jest kompozycją koloidalnego roztworu cząstek srebra metalicznego w środowisku wodnym. Koloid zawiera nanosrebro o rozdrobnieniu rzędu 50 – 60 nm w stężeniu 1000 ppm. Aby uzmysłowić sobie skalę wielkości cząstek można porównać ich rozmiary do rozmiarów atomu srebra, których średnica wynosi 0.28 nm.

50-60 malvern

Dzięki takiemu rozdrobnieniu, oraz zastosowanej otoczce ochronnej PVA otrzymano wyrób o bardzo stabilnych parametrach technicznych. HydroSilver 1000 jest wyrobem o najwyższej czystości kontrolowanej w całym cyklu procesu produkcyjnego.

Karta techniczna HydroSilver 1000