NanoFATE

Przedsiębiorstwo Amepox w latach 2010-2104r uczestniczyło w projekcie europejskim o akronimie „NanoFATE” – „Nanoparticle Fate Assessment and Toxicity in the Environment”. Celem projektu była ocena losu i toksyczności nanocząstek w środowisku. Projekt został stworzony, aby wypełnić lukę w wiedzy i metodologii na temat oceny  środowiskowego ryzyka wywołanego używaniem ENPs (engineered nanoparticles) sfunkcjonalizowanych nanocząstek oraz określenie ewentualnych zagrożeń, jakie ENPs mogą powodować w środowisku.

Stron internetowa projektu: https://wiki.ceh.ac.uk/display/nanofate/Home