Transfer of Modern Technology

W dniu 4.11.2010r. odbyła się w Ołomuńcu konferencja na temat „Transfer of Modern Technology”. Organizatorem przedsięwzięcia był Czech Nanotechnology Luster. Podczas konferencji zaprezentowano prezentację na temat Nanotechnologii.