EMRS Fall Meeting

W dniu 14.09.2010r. w Warszawie odbyła się konferencja NANOTECHNOLOGIA-PL będąca imprezą towarzyszącą konferencji EMRS Fall Meeting. Celem konferencji było pokazanie, że w Polsce nanotechnologie są wykorzystywane przez dynamiczne i innowacyjne firmy oraz pokazanie produktów wykorzystujących nanotechnologię i wskazanie, jakie korzyści przynosi nanotechnologia. Podczas konferencji, przedstawiono poster na temat „Badanie stabilności koloidów z nanosrebrem o różnej granulacji w środowisku wodnym i organicznym”.