Efektywność nano srebra o wymiarach atomowych

W dniu 14.05.2008r. w Warszawie odbyła się konferencja na temat: „KIERUNKI ROZWOJU BRANŻY MATERIAŁÓW OPAKOWANIOWYCH I OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH ORAZ SYSTEMÓW PAKOWANIA Z ICH UDZIAŁEM”. Organizatorem przedsięwzięcia był Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań (COBRO). Podczas konferencji, mieliśmy przyjemność przedstawienia prezentacji na temat pt.: „Efektywność nano srebra o wymiarach atomowych, jako środka bakteriobójczego”.